Shipper ở TP.HCM muốn hoạt động lại phải có giấy xét nghiệm âm tính

Shipper tại TP.HCM muốn hoạt động trở lại phải có giấy xét nghiệm âm tính nCoV. Đối với xét nghiệm định kỳ, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế.

Ngày 2/10, Sở Công Thương TP.HCM có văn bản hướng dẫn hoạt động giao nhận hàng hóa có sử dụng công nghệ kết nối với khách hàng.
Theo đó, doanh nghiệp cung cấp ứng dụng giao nhận hàng hóa xem xét việc tiếp nhận shipper khi thuộc một trong các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 đã khỏi bệnh, đã hoàn thành thời gian cách ly, trong vòng 180 ngày tính từ khi khỏi bệnh có giấy xác nhận; đã tiêm vaccine đủ liều; đã tiêm ít nhất 1 mũi đối với loại vaccine tiêm 2 mũi và ít nhất 14 ngày sau khi tiêm.
Ngoài điều kiện trên, tùy hoạt động kinh doanh cụ thể, doanh nghiệp có quyền thỏa thuận những nội dung khác với shipper và không trái với các quy định pháp luật hiện hành.
Sở Công Thương yêu cầu doanh nghiệp gửi danh sách shipper để đưa vào cơ sở dữ liệu quản lý shipper được phép hoạt động (dùng chung với Công an Thành phố, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông), và tra cứu trực tuyến tại mục "Tra cứu nhân viên giao hàng (shipper)" trên website Sở Công Thương.
Về đặc điểm nhận diện của shipper, tiếp tục thực hiện theo quy định tại mục 2.2 Công văn số 2491 ngày 26/7 của UBND TP.HCM về tăng cường quản lý hoạt động xe mô tô ứng dụng công nghệ.
Shipper tại TP.HCM muốn hoạt động trở lại phải có giấy xét nghiệm âm tính nCoV. Đối với xét nghiệm định kỳ, doanh nghiệp thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế.

Shipper muốn hoạt động trở lại phải có giấy xét nghiệm âm tính Covid-19. Ảnh: Duy Hiệu
Kết quả xét nghiệm định kỳ phải được cập nhật ngay lên cơ sở dữ liệu dùng chung của TP theo hướng dẫn của Sở TTTT. "Trường hợp có shipper dương tính với SARS-CoV-2, doanh nghiệp phải báo ngay với Sở Công Thương để tạm xóa dữ liệu shipper; đồng thời tạm tắt ứng dụng của shipper trên hệ thống của doanh nghiệp", Sở Công Thương yêu cầu.
Shipper đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K: Khẩu trang - Khoảng cách - Khai báo y tế - Khử khuẩn - Không tụ tập đông người. Đặc biệt về khoảng cách, Sở yêu cầu shipper giữ khoảng cách tối thiểu 2m với người khác.
Shipper phải thực hiện phương châm “Giao hàng không tiếp xúc”. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm xây dựng quy trình, hướng dẫn và kiểm tra, xử lý vi phạm đối với shipper về nội dung này.
"Khuyến khích thanh toán không dùng tiền mặt. Trường hợp sử dụng tiền mặt, yêu cầu shipper thực hiện như giao - nhận hàng hóa", Sở Công Thương lưu ý.
Về khử khuẩn, yêu cầu shipper phun dung dịch khử khuẩn lên bao bì hàng hóa trước khi giao hoặc nhận hàng hóa. Trường hợp sử dụng tiền mặt, yêu cầu shipper phun dung dịch khử khuẩn lên tiền như đối với hàng hóa.
Theo News.zing.vn