Các đề án, chương trình khoa học và công nghệ quốc gia mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp Việt trong năm 2020

Ngày 28/12 vừa qua, buổi hội thảo "Kết nối doanh nghiệp tham gia các Đề án, Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia do Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia quản lý" đã được diễn ra tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Tế. Sự kiện đã mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến… 


Toàn cảnh buổi hội thảo "Kết nối doanh nghiệp tham gia các Đề án, Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia"

Cụ thể, hội thảo tập trung vào sự đổi mới của các doanh nghiệp thông qua việc áp dụng các công nghệ, tập trung các nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư “tới ngưỡng” để hình thành và phát triển các sản phẩm hàng hóa thương hiệu Việt Nam bằng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến… 

Tại hội thảo, có sự tham gia của ông Nguyễn Phú Bình, Phó Giám đốc Văn phòng Chương trình quốc gia; ông Nghiêm Quốc Đạt, Trưởng phòng Phát triển dự án; Bà Đỗ Vân Hảo, Trưởng phòng Hành chính – Tài vụ; Bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Trưởng phòng Tài chính – Kế toán và các đại biểu, đại diện doanh nghiệp quan trọng khác góp mặt.


Sự kiện thu hút đông đảo đại biểu đại diện các cơ quan nhà nước, các chuyên gia, doanh nghiệp…

Hội thảo đã nêu ra được các mục tiêu quan trọng của 5 chương trình khoa học & công nghệ (KH&CN) quốc gia trọng điểm, bao gồm: Chương trình Sản Phẩm Quốc Gia (SPQC); Chương trình Công Nghệ Cao (CNC); Chương trình Đổi Mới Công Nghệ (ĐMCN); Chương trình 592; Chương trình hợp tác SPĐP và chương trình tìm kiếm, chuyển giao công nghệ vào nhiệm vụ NĐT. 

Đối với chương trình sản phẩm quốc gia, việc phát triển 12 sản phẩm dựa trên công nghệ tiên tiến và do các doanh nghiệp KH&CN sản xuất; phát triển và mở rộng thị trường của sản phẩm quốc gia là mục tiêu đi đầu. Mặt khác, đối với chương trình Công nghệ cao, việc làm chủ, phát triển tạo ra được 10 công nghệ cao đạt trình độ tiên tiến trong khu vực thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển là vấn đề cần được ưu tiên. Ngoài ra, việc hình thành và phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ và tham gia vào mạng lưới chuyển giao và ứng học khoa học công nghệ quốc tế cũng được đề cập trong mục tiêu của hội thảo. 

 

TS.Nghiêm Quốc Đạt - Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ tại hội thảo

Cũng tại hội thảo, TS.Nghiêm Quốc Đạt (Văn phòng các Chương trình KH&CN Quốc gia, Bộ Khoa học và Công nghệ) đã nêu rõ các nội dung, dự án quốc gia cụ thể về các sản phẩm, công nghệ. “Các sản phẩm quốc gia cần được đẩy sâu trong giai đoạn nghiên cứu, ứng dụng và phát triển. Bên cạnh đó, thực hiện các bước sản xuất các sản phẩm thử nghiệm một cách kỹ lưỡng trước khi thương mại hóa các sản phẩm ra ngoài thị trường.” Ông nêu rõ việc hỗ trợ và hướng dẫn chi tiết cho các doanh nghiệp mới, đặt vấn đề cho việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn về việc thành lập, quản lý, điều hành hoạt động của doanh nghiệp KH&CN.

Các chính sách hỗ trợ cũng như kinh phí đầu tư của nhà nước đã được TS.Nghiêm Quốc Đạt đề cập rõ trong hội thảo giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình. Một số dự án như: Dự án KHCN “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế, công nghệ chế tạo và chế tạo cầu trục và cổng trục có sức nâng từ 50 tấn đến 1.200 tấn”; Dự án “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và đổi mới công nghệ chế tạo một số bộ phận của các loại cầu trục, cổng trục cảng biển”,... chính là thành công bước đầu mà chương trình khởi nghiệp khoa học công nghệ quốc gia mang lại. 

Trong tương lai, các tiêu chí về đổi mới phương pháp cũng như thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra cho các sản phẩm công nghệ quốc gia được đưa lên hàng đầu. Các đại biểu cũng thống nhất mục tiêu chung là đạt được các kết quả tốt trong năm 2020 cũng như tạo được nền tảng bền vững cho việc nghiên cứu và áp dụng khoa học, công nghệ trong doanh nghiệp.